fbpx
Skip to content
InicioAdhire a túa empresa

Adhire a túa empresa

Confirma que cumpres cos requisitos que esixe Galicia Destino Sostible, solicita a adhesión a través do formulario web e, unha vez dentro, empeza a gozar de todos os beneficios e vantaxes de formar parte do club.

Vantaxes

Ser parte dunha oferta turística diferencial

Formación e asesoramento sobre turismo sostible

Acceso a unha nova canle de captación de turistas

Credibilidade e garantía fronte aos turistas

Promoción e difusión a nivel nacional

Mejora de la capacidad de buscar alianzas y partners

Requisitos

Os requisitos para entrar no club Galicia destino sostible divídense en habilitantes, obrigatorios e valorables.

Habilitantes

Poderán adherirse directamente todas as empresas que cumpran con polo menos un dos requisitos habilitantes, é dicir, que xa estean en posesión dalgunha certificación ambiental ou de sustentabilidade oficial, enviando a través do formulario web a acreditación correspondente

Obrigatorios e valorables

Tamén poderán adherirse aquelas empresas que cumpran con todos os requisitos obrigatorios e polo menos un 33% dos valorables mediante a declaración responsable vinculante do formulario web.

Como podes adherirte?

Galicia destino sostible establece uns requisitos mínimos de adhesión ao club en función do tipo de empresa ou produto turístico que queiras acreditar

1

Solicita a adhesión

– Cumprimenta o formulario de adhesión
– Achega a documentación que acredite o cumprimento dos requisitos habilitantes (opcional)
– Asina a declaración responsable vinculante de cumprimento de requisitos e aceptación de obrigacións

2

Validación e aceptación

Unha vez validada e aceptada a solicitude, recibirás por email un documento que acredita a túa adhesión ao club e as claves para acceder á área privada

3

Comeza a gozar das vantaxes

Poderás autoxestionar as túas ofertas de produto turístico sustentable na web e beneficiarte do resto de vantaxes de estar adherido a Galicia destino sostible

Como podes adherirte?

Galicia destino sostible establece uns requisitos mínimos de adhesión ao club en función do tipo de empresa ou produto turístico que queiras acreditar

Solicita a adhesión

Cumprimenta o formulario de adhesión
Achega a documentación que acredite o cumprimento dos requisitos habilitantes (opcional)
Asina a declaración responsable vinculante de cumprimento de requisitos e aceptación de obrigacións

Validación e aceptación

Unha vez validada e aceptada a solicitude, recibirás por email un documento que acredita a túa adhesión ao club e as claves para acceder á área privada

Comeza a gozar das vantaxes

Poderás autoxestionar as túas ofertas de produto turístico sustentable na web e beneficiarte do resto de vantaxes de estar adherido a Galicia destino sostible

Solicita a túa adhesión

  1. Completa os teus datos:

  2. Indica os requisitos habilitantes que cumpre a túa empresa e adxunta a documentación correspondente:

  Engadir documentación:
  3. Confirma que cumpres con todos os requisitos obrigatorios para adherirte ao club:

  Sustentabilidade

  • Seguimento de consumos (auga, enerxía...)
  • Xestión de residuos

  Localización xeográfica

  • Os aloxamentos ofertados deben localizarse en Galicia

  Localización e accesos

  • Sinalización do establecemento no propio edificio

  Sistema de contacto e reservas

  • Sistema de atención telefónica
  • Conexión a Internet
  • Pago con cartón

  Promoción/comercialización

  • Material informativo propio sobre o establecemento (folleto, cartón). En caso de non ter substitúese pola Web propia

  Relación co Club de Produto

  • Dá información sobre o Club de Produto aos clientes, e sobre Galicia, o seu patrimonio e a súa oferta sostible

  Apoio desenvolvemento local

  • Compra produtos locais para o abastecemento do seu establecemento
  • Dá información sobre produtos locais de Galicia

  4. Indica os requisitos valorables que cumpre a empresa (mínimo 33%)*:

  Sustentabilidade

  Localización xeográfica

  Sistemas de calidad

  Localización e accesos

  Sistema de contacto e reservas

  Persoal

  Promoción/comercialización

  Xerais

  Edificio o infraestructura

  Relación co Club de Produto

  Comunicación

  Apoio desenvolvemento local

  Asociacionismo

  2. Indica los requisitos habilitantes que cumple tu empresa y adjunta la documentación correspondiente:

  Engadir documentación:  3. Confirma que cumples con todos los requisitos obligatorios para adherirte al club:

  Sustentabilidade

  • Seguimento de consumos (auga, enerxía...)
  • Xestión de residuos

  Localización xeográfica

  • O restaurante debe localizarse en Galicia

  Localización e accesos

  • Dispone de acceso rodado hasta el establecimiento

  Espazos para os clientes

  • O comedor é amplo, ben ventilado, sen cheiros nin fumes (Considérase así cando un sistema de ventilación evita a concentración de fume e cheiros)

  Sistema de contacto e reservas

  • Conta cun adecuado sistema de recepción de reservas telefónicas (Polo menos en horario laboral, por unha persoa autorizada para informar e formalizar unha reserva)
  • Admite pago con cartón

  Servizo de restauración

  • A carta inclúe produtos locais e de quilómetro cero

  4. Indica os requisitos valorables que cumpre a empresa (mínimo 33%)*:

  Sustentabilidade

  Sistema de Q de Calidade, MACT, SICTED

  Localización e accesos

  Espazos para os clientes

  Sistema de contacto e reservas

  Persoal

  Promoción/comercialización

  Servizo de restauración

  Xerais

  Edificio

  Asociacionismo

  2. Indica los requisitos habilitantes que cumple tu empresa y adjunta la documentación correspondiente:

  Engadir documentación:


  3. Confirma que cumples con todos los requisitos obligatorios para adherirte al club:

  Sustentabilidade

  • Seguimento de consumos (auga, enerxía...)
  • Xestión de residuos

  Localización xeográfica

  • O establecemento / oficina debe localizarse en Galicia
  • A sede social ou fiscal debe estar situada en Galicia

  Sistema de contacto e reservas

  • Conta cun adecuado sistema de recepción de reservas telefónicas (Polo menos en horario laboral, por unha persoa autorizada para informar e formalizar unha reserva)
  • Admite pago con cartón

  Imaxe

  • Mantén a placa identificativa da súa pertenza ao Club de Produto
  • Inclúe a imaxe do Club de Produto na súa promoción, material impreso e Internet

  4. Indica os requisitos valorables que cumpre a empresa (mínimo 33%)*:

  Sustentabilidade

  Sistema de Q de Calidade, MACT, SICTED

  Localización e accesos

  Espazos para os clientes

  Sistema de contacto e reservas

  Persoal

  Promoción/comercialización

  Xerais

  Edificio

  Asociacionismo

  2. Indica los requisitos habilitantes que cumple tu empresa y adjunta la documentación correspondiente:

  Engadir documentación:  3. Confirma que cumples con todos los requisitos obligatorios para adherirte al club:

  Sustentabilidade

  • Seguimento de consumos (auga, enerxía...)
  • Xestión de residuos

  Localización xeográfica

  • A actividade turística debe realizarse en Galicia

  Actividades da empresa

  • Compatibles coa estratexia de turismo sostible e a normativa de protección do territorio aplicable
  • Imponse limitacións de número de participantes ou limitacións temporais para ofrecer actividades en lugares sensibles

  Seguridade das actividades e o material

  • Conta con fichas de especificacións técnicas de cada actividade
  • Os materiais que haxan de ser homologados por lei cumpren con esta lexislación
  • Ten establecidos uns criterios de calidade para a compra de materiais empregados nas actividades, de acordo á súa natureza e risco
  • Materiais revisados periodicamente

  Sistema de contacto e reservas

  • Conta cun adecuado sistema de recepción de reservas telefónicas (Polo menos en horario laboral, por unha persoa autorizada para informar e formalizar unha reserva)

  Imaxe

  • Mantén a placa identificativa da súa pertenza ao Club de Produto (Prazo de 3 meses para pór a placa)
  • Inclúe a imaxe do Club de Produto na súa promoción, material impreso e Internet (Dispón de 6 meses para incluír a imaxe)

  4. Indica os requisitos valorables que cumpre a empresa (mínimo 33%)*:

  Sustentabilidade

  Sistema de Q de Calidade, MACT, SICTED

  Actividades da empresa

  Apoio desenvolvemento local

  Localización e accesos

  Espazos para os clientes

  Sistema de contacto e reservas

  Persoal

  Promoción/ comercialización

  Xerais

  Edificio

  Asociacionismo

  Preguntas obrigatorias *  Sign In

  Register

  Reset Password

  Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

  This site is registered on wpml.org as a development site.